Training voor leerkrachten/docenten

Veel leerkrachten willen graag passend onderwijs bieden, óók aan het hoogbegaafde kind, maar weten nog niet zo goed hóe. Lonneke geeft al jaren trainingen/workshops en biedt zeer uiteenlopende trainingen om leerkrachten en docenten bij te scholen. Een greep uit het aanbod: Onderpresteren, Slimme kleuters, Basiskennis begaafdheid, Compacten & verrijken, Mindset, Faalangst… Iedere training wordt op maat afgestemd!

Beleid

Van iedere school wordt verwacht dat er beleid is opgezet rondom het thema hoogbegaafdheid. Lonneke begeleidt scholen in het opzetten of verbeteren hiervan.

Plusklas

Lonneke geeft al enkele jaren les in een plusklas, met enorm veel plezier! Zij is beschikbaar voor nog een tweede plusklas. Ook kan zij adviseren bij het opzetten van een plusklas binnen een school of stichting.

Kind-begeleiding

Het is mogelijk om een hoogbegaafd kind, of een groepje hoogbegaafde kinderen, te coachen op school. Bijvoorbeeld coaching op het ‘leren leren’ of op mindset.

 

Neem contact op voor de mogelijkheden!