Training voor leerkrachten/docenten

Veel leerkrachten willen graag passend onderwijs bieden, óók aan het hoogbegaafde kind, maar weten nog niet zo goed hóe. Lonneke geeft al jaren trainingen/workshops en biedt zeer uiteenlopende trainingen om leerkrachten en docenten bij te scholen. Een greep uit het aanbod: Onderpresteren, Slimme kleuters, Basiskennis begaafdheid, Compacten & verrijken, Mindset, Faalangst… Iedere training wordt op maat afgestemd!

Beleid

Van iedere school wordt verwacht dat er beleid is opgezet rondom het thema hoogbegaafdheid. Lonneke begeleidt scholen in het opzetten of verbeteren hiervan.

Plusklas

Lonneke heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van plusklassen, met enorm veel plezier! Zij is momenteel niet beschikbaar voor nieuwe plusklassen.

Neem contact op voor de mogelijkheden!