Ouder en kind

/Ouder en kind
Ouder en kind 2018-03-15T12:42:16+00:00
Wegens omstandigheden heb ik momenteel geen ruimte voor nieuwe ouder/kind-cliënten.

Ouders kunnen bij mij terecht voor advies, begeleiding en onderzoek. Ook geef ik diverse cursussen en trainingen voor ouders ter ondersteuning in de opvoeding en begeleiding.

Wanneer jij hulp kunt gebruiken bij de begeleiding van je hoogbegaafde kind, dan kun je een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op mijn praktijk in Arnhem. In dit gesprek (45 min) bespreken we waar je tegenaan loopt in de omgang en/of ontwikkeling van je kind. We stellen je hulpvraag vast en vervolgens bespreken we op welke manier ik jullie een stap vooruit kan helpen. Dit kan dus voor iedere cliënt een andere stap zijn.

Mijn aanbod:

Trainingen en cursussen voor ouders en leerkrachten in 2017-2018:

Trainingen en cursussen voor kinderen in 2017-2018:

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe mindsettraining voor kinderen. Wanneer deze start is nog onbekend.

Ouder&kind-begeleiding:

Kennismakingsgesprek € 45,-
Het doel van dit gesprek (45 min) is om elkaar te leren kennen, om zicht te krijgen op de hulpvraag en te bespreken of/wat ik voor jullie kan betekenen. Dit gesprek is het startpunt van een traject bij mij. 

Schoolpakket 360 ˚ € 449,-
Komt je kind op school niet uit de verf? Maar weet je niet waar dat precies door komt? Loopt het niet lekker, maar weet school niet wat er aan de hand is of wat er aan te doen? Dan is dit schoolpakket een goede keuze. Ik observeer en heb een gesprek met de driehoek -kind, ouders, school- om een 360˚verslag te maken over je kind. Daarin geef ik zo objectief mogelijk weer wat ik gezien heb en vul dit aan met handelingssuggeties. Daaraan verbinden we in een eindgesprek tips en aanbevelingen. Dit pakket is ook goed te gebruiken voor peuters op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.
Dit pakket omvat: een observatie op school, een gesprek met het kind, een gesprek met de leerkracht/intern begeleider, een verslag waarin alles wordt vastgelegd. En tenslotte een eindgesprek (60 min) met de ouders en de school.

Observatiepakket thuis  € 249,-
Met dit pakket vorm ik een beeld van je kind rondom begaafdheid. Ik observeer het thuis en let daarbij op kenmerken van (hoog)begaafdheid en welke behoeftes je kind heeft in de opvoeding. In het nagesprek geef ik je handvatten voor de opvoeding. 
Dit pakket omvat: een telefonische intake (indien nodig), een observatie thuis en een gesprek over deze observatie (60 min).

Adviesgesprek   € 119,-
Heb je vragen over je kind, die gerelateerd (kunnen) zijn aan hoogbegaafdheid? In dit gesprek van ca. 90 minuten hebben we ruim de tijd om deze uitgebreid te bespreken. Dit gesprek vindt plaats op mijn praktijk of, indien gewenst, via telefoon of Skype.

Los consult (60 min)  € 75,-

Onderzoeken:

Didactisch onderzoek   € 369,-
Om een goed zicht te krijgen op het niveau van de lesstof dat je kind beheerst, kan het raadzaam zijn om een didactisch onderzoek af te nemen. In dit onderzoek bekijk ik op welke didactische leeftijd (DLE) het kind de lesstof beheerst (rekenen (technisch en toepassend), spelling, technisch lezen en eventueel begrijpend lezen). Hiermee worden voorsprongen en achterstanden duidelijk in kaart gebracht. Dit neem ik op in een verslag waarin ik tevens de aanpak en werkhouding van het kind beschrijf, eventuele andere opvallendheden, en vul ik aan met handelingssuggesties voor school en eventueel thuis.

Intelligentieonderzoek   € 699,-
Een nauwkeurig intelligentieonderzoek onder deskundige leiding van mijn vaste collega: orthopedagoog Lenneke Kapitein. Lenneke heeft jarenlange ervaring in onderzoek van (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen. Ik verzorg de intake van je kind. Lenneke neemt het onderzoek af en maakt daar een verslag van. Dit verslag wordt door mij, indien nodig, aangevuld met handelingssuggesties. Tot slot vindt er een evaluerend gesprek plaats met mij. Je kunt aangeven of dit alleen met de ouder(s) plaatsvindt of ook samen met school. In dit gesprek (60 min.) spreken we de handelingssuggesties door. Zo zorgen we ervoor dat we niet alleen een betrouwbaar onderzoeksverslag hebben, maar dat er ook daadwerkelijk veranderingen in gang worden gezet voor je kind.
Wanneer er aanvullende onderzoeken nodig zijn (zoals naar executieve functies of schoolcompetentie-beleving) dan kan de prijs afwijken. Dit wordt uiteraard met je overlegd. 

Didactisch en intelligentieonderzoek   € 999,-
Om een nog beter zicht te hebben op de mogelijkheden van je kind kan het raadzaam zijn om zowel een didactisch onderzoek als een intelligentieonderzoek uit te laten voeren. Het geeft dan een zo compleet mogelijk beeld van de capaciteiten van je kind en van de didactische vaardigheden die het al beheerst. Met dit complete beeld kan school dan aan de slag om het lesaanbod passender te maken.

Kindbegeleiding:

Kind-consult, 45 min.  € 75,-
Soms heeft je kind een duwtje in de goede richting nodig. Dat kan ik je kind bieden in een individuele begeleiding. Ik begeleid kinderen met kleine ‘issues’ rondom hun (hoog)begaafdheid of rondom mindset. Ik werk samen met integratief kindertherapeut Marlies Bras voor kinderen die intensievere begeleiding hebben. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Marlies voor begeleiding.

Overige kosten:

Alle genoemde bedragen voor ouders zijn inclusief btw.
De tarieven zijn exclusief reiskosten van € 0,27 per km. Reiskosten binnen een straal van 15 km vanaf Gebouw 21 worden niet in rekening gebracht.
Bij reistijd langer dan 30 minuten enkele reis, wordt reistijdvergoeding in rekening gebracht. Dit bedraagt € 60,- per uur, berekend per 10 minuten.
Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals deze leesbaar zijn op www.lonnekesnijder.nl.

Interesse? Vul dan het contactformulier hieronder in!

Contactformulier